Sökning: "Infrastructure as a Service IaaS"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Infrastructure as a Service IaaS.

 1. 1. Evaluation and Improvement of Application Deployment in Hybrid Edge Cloud Environment : Using OpenStack, Kubernetes, and Spinnaker

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Khaled Jendi; [2020]
  Nyckelord :Openstack; Kubernetes; Spinnaker; cloud deployment; docker container orchestration;

  Sammanfattning : Traditional mechanisms of deployment of deferent applications can be costly in terms of time and resources, especially when the application requires a specific environment to run upon and has a different kind of dependencies so to set up such an application, it would need an expert to find out all required dependencies. In addition, it is difficult to deploy applications with efficient usage of resources available in the distributed environment of the cloud. LÄS MER

 2. 2. Service delivery costan alysis of IoT platforms

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Niroop S Kumar; [2019]
  Nyckelord :IoT platform; On-Premises; IaaS; PaaS; cost structure; IoT-plattformen; On-Premises; IaaS; PaaS; kostnadsstrukturen;

  Sammanfattning : Internet of things (IoT) which was once a vision is now reality in many sectors. Platform in the IoT ecosystem plays an important role in service provisioning journey by creating business value for the actors and enabling data management for the user. LÄS MER

 3. 3. Cloud Computing och Business/IT alignment

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Vera Aall-Flood; Maria Nikic; [2019]
  Nyckelord :Business IT Alignment; On-premises; Infrastructure as a Service; Cloud Computing; IT-infrastruktur; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Business & IT alignment (BIA) är ett komplext ämne som har studerats i över trettio år och handlar om hur IT och verksamheten ska integreras. För att en organisation ska ha möjlighet att prestera på hög nivå är integrering av IT och verksamheten vitalt. LÄS MER

 4. 4. Multi-Tenancy Security in Cloud Computing : Edge Computing and Distributed Cloud

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ali Shokrollahi Yancheshmeh; [2019]
  Nyckelord :Cloud computing; OpenStack; Multi-Tenancy; Security; Multi-Tenancy Isolation.; Cloud computing; OpenStack; Multi-Tenancy; Security; Multi-Tenancy Isolation.;

  Sammanfattning : With the advent of technology cloud computing has become the next generation of network computing where cloud computing can deliver both software and hardware as on-demand services over the Internet. Cloud computing has enabled small organizations to build web and mobile apps for millions of users by utilizing the concept of “pay-as-you-go” for applications, computing, network and storage resources as on-demand services. LÄS MER

 5. 5. Informationsäkerhet vid användning av SaaS : En studie om vilka aspekter som påverkar om informationsäkerheten höjs vid användning av Saas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Petter Åman; [2019]
  Nyckelord :Information System Security; SAAS; Cloud; Informationsäkerhet; SAAS; Molntjänster;

  Sammanfattning : I den tidiga IT-historien utgick data från att endast kunna angripas genom att befinna sig på fysisk plats för att kunna genomföra ett intrång och tillförskaffa sig data eller information. I äldre actionfilmer syns ofta någon rysk eller amerikansk spion som överför data från en fysisk dator till en lika fysisk disk. LÄS MER