Sökning: "Ing Westin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ing Westin.

  1. 1. Hur upplever elever med Asperger syndrom sin grundskoletid?

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Lotta Olsson; Ing-Marie Månsson; Annika Westin; [2007-06-01]
    Nyckelord :Asperger syndrom; Samspel; Skola; Upplevelse;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att skildra hur elever med Asperger syndrom har upplevt sin tid i grundskolan. Vi vill ta reda på om de upplever att de fått tillräckligt med stöd och hjälp i skolan och om hur de upplevt relationerna till professionella och andra elever. LÄS MER