Sökning: "Ing-Marie Assarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ing-Marie Assarsson.

  1. 1. Strävan för företaget Karlskrona Musikfest att uppnå maximal publiktillströmning – En analys av Nyårsrevyn DNA 2003/04 och dess promotionmix

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

    Författare :Carina Assarsson; Ing-Marie Åkesson-Blomberg; [2004]
    Nyckelord :Marknadsföring; reklam; annons; promotionmix; nyårsrevy; Fristående kurs;

    Sammanfattning : Sammanfattning Abstract Titel: Strävan för företaget Karlskrona Musikfest att uppnå maximal publiktillströmning – En analys av Nyårsrevyn DNA 2003/04 och dess promotionmix Title: The Company Karlskrona Musikfest´s efforts to reach maximum attendance – An analysis of the New Years review DNA 2003/04 and their promotion mix. Författare/Authors: Carina Assarsson & Ing-Marie Åkesson-Blomberg Handledare/Supervisor: Tom Michel Institution: Institutionen för Ekonomi och Management, Blekinge Tekniska Högskola Department: Department of Business Administration, Blekinge Institute of Technology Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng Course: Bachelor thesis in Business Administration, 10 credits. LÄS MER