Sökning: "Ing-Marie Kock"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ing-Marie Kock.

  1. 1. S.O.S : Smör ost och sill eller hjälp

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

    Författare :Ing-Marie Rais; [2014]
    Nyckelord :Yrkeskunnande; restaurang; vana; laganda; manual; kock; språk;

    Sammanfattning : Essän består av berättelser och fakta som berör restaurangbranschens olika yrkeskategorier och deras arbete. Den beskriver yrkeskunnande, språket på restaurang samt värdet av manualer och riktlinjer. Språket som används på restaurang belyses även i en del av arbetet. . LÄS MER