Sökning: "Inga Ekbom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Inga Ekbom.

 1. 1. En utvärdering av tillförlitligheten i Ekbom- Baks test vid uppskattning av brandmäns VO2max

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Henrik Fagerberg; Carl-Olof Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Ekblom-Baks cykeltest. Åstrands submaximala konditionstest; VO2max; syreupptagningsförmåga; kondition.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hälsa är starkt sammankopplad med nivå av kondition. Ett sätt att mäta konditionsnivå är att mäta en individs maximala syreupptagningsförmåga (VO2max). Att genomföra ett VO2max-test är både omständligt och dyrt. Inom vården är det istället vanligt att submaximala tester används för att uppskatta VO2max. LÄS MER

 2. 2. Att möta barn som bevittnat familjevåld - Fem behandlares uppfattningar kring arbete med utsatta barn

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Eva Pajala; [2006]
  Nyckelord :Barn; Bevittna; Familjevåld; Behandling; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : Mörkertalet kring antalet barn som i Sverige utsätts för att bevittna familjevåld är stort och det finns inga exakta uppgifter över hur många som berörs. Enligt kommittén mot barnmisshandel handlar det om mellan 100 000 och 200 000 barn varje år. LÄS MER