Sökning: "Inga Ericson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Inga Ericson.

 1. 1. Utveckling av Miljöbyggnad - En analys av åtgärdsalternativ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Jonny Ericson; Kristian Larsen; [2013]
  Nyckelord :Miljöklassning; Miljöcertifiering; Aggregering; Environmental classification; Environmental assessment method; Aggregating; Miljöbyggnad; LEED; BREEAM; Miljöbyggprogram SYD; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problemformulering: Vilka åtgärder kan vidtas för att bemöta de utvecklingsbehov Miljöbyggnad står inför gällande betygssystemets och ingående indikatorers utformning? Syfte: Syftet är att i första hand utvärdera betygssättningssystemet i Miljöbyggnad. I andra hand ska förbättrande åtgärder utarbetas och provas. LÄS MER

 2. 2. Modellering och analys av kuggrigg

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Martin Öun; Peter Ericson; Svante Larsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport har skrivits som ett resultat av ett kandidatexamensarbete på uppdrag av Sveriges Transmissionskluster i samarbete med Institutionen för Maskinkonstruktion vid KTH. Rapporten beskriver modellering samt styvhets- och egensvängningsanalyser av en kuggrigg, FZG Standard Test Rig, som vid KTH skall användas vid tester av skvalpförluster i växellådor. LÄS MER

 3. 3. Ålders- och könsskillnader i uppfattningar om tand- och allmänhälsa: en attitydundersökning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fredrik Ericson; [2012]
  Nyckelord :HBM; Tandhälsa; allmänhälsa; uppfattad allvarlighetsgrad; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tandhälsobeteende styrs till viss del av attityder. Därför undersöktes attityder genom en enkätundersökning med 218 medverkande (studenter n=159, seniorer n 58) med ett bekvämlighetsurval. Svarsfrekvens 76,6%. LÄS MER

 4. 4. Skolmåltiden- en lektion för livet? : en kvalitativ studie om elevers uppfattningar gällande måltidssituationen i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Ericson; Marina Pettersson; [2010]
  Nyckelord :skolmåltid; måltidssituation; uppfattningar; elevperspektiv; lärande; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Skolan är en arena som har ansvar att undervisa, uppfostra och främja hälsa. Ett redskap i detta arbete är skolmåltiden, som syftar till att ge energi, ge elever möjlighet till social samvaro och återhämtning, men också ha en utbildande och utvecklade funktion. LÄS MER

 5. 5. Halmstads Tivoli : en av södra Sveriges vackraste förlustelseplatser

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Johanna Ericson; [2007]
  Nyckelord :Tivoli; Norre Katt; Norre Katts park; Jac Ericson; Andreas Larsson; Halmstad; 1800-talets parker;

  Sammanfattning : During the late 19: th century the park Tivoli in Halmstad, today called Norre Katts park, was known as one of the most beautiful amusementparks of southern Sweden. This is a description that hardly anyone would use to portray the park today. LÄS MER