Sökning: "Inga Frank"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Inga Frank.

 1. 1. Indirekt mätning av laktattröskel

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Hilding; Frank Olkkonen; [2016]
  Nyckelord :laktat; laktattröskel; laktattrösklar; 30MTT; indirekt mätning; direkt mätning; kardiovaskulär drift; 30 minute time trial;

  Sammanfattning : AbstractAimThe aim of this study was to determine whether 30-minute time trial (30MTT) is an accurate estimator of the lactate threshold (LT) relative to direct measures of LT and whether 30MTT is applicable for untrained individuals. Question formulations: (1) Is 30MTT an accurate method for estimation of the LT in a group with varied VO2-peak? (2) Is there a difference in the accuracy of the 30MTT between a group with low and high VO2-peak? (3) Is the method applicable for untrained individuals?MethodA quantitative study was conducted consisting of 10 subjects (age=26±2. LÄS MER

 2. 2. Vad sägs om barnet och varför : Förskollärares kommunikation i barnets övergångsprocess mellan förskola och förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sofi Ericsson; Camilla Grahm; [2015]
  Nyckelord :Förskola; förskoleklass; förskollärare; övergångsprocess och kommunikation;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att studera den kommunikation som rör barnet i dess övergångsprocess från förskolan till förskoleklass. Vad som sägs om barnet och varför, samt hur kommunikationen påverkar detta. Då syftet med studien är att studera kommunikationen har valet fallit på en socialkonstruktionistisk ansats som grund. LÄS MER

 3. 3. Män och kvinnors smärtupplevelse : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Agnes Frank; Karl Thelin; [2014]
  Nyckelord :Pain; men; women; nursing; literature review; smärta; man; kvinna; omvårdnad; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är den vanligaste orsaken till att människor söker sig till sjukvården. Smärta är ett symptom vid många sjukdomar och påverkar patienternas livskvalitet negativt. Upplevelsen av smärta är högst subjektiv och det finns en mängd olika faktorer som kan påverka smärtupplevelsen. LÄS MER

 4. 4. ”Alltså, det var ju ganska lätt. Det är det som gör det roligt.” : En studie om hur flerspråkiga elever i årskurs 5 upplever och fullgör olika typer av matematikuppgifter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Åsalie Frank; Rania Kaskas; [2013]
  Nyckelord :Matematik; kultur; flerspråkighet; elevers upplevelser; förståelse;

  Sammanfattning : Studier visar att resultaten i matematik för flerspråkiga elever är sämre än de för elever med svensk bakgrund. Därför syftar studien till att ge exempel på hur några flerspråkiga elever i årskurs 5 fullgör och upplever olika typer av matematikuppgifter. Tre fallstudier utförs ur barns perspektiv med 12 elever från tre skolor. LÄS MER

 5. 5. Övergången till IPv6: Vad hindrar svenska företag att ta steget?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Frank Torvmo; [2011]
  Nyckelord :Internet; IPv6; IPv4; Adressbrist; Internetleverantör; Företag; Kostnad;

  Sammanfattning : Det nuvarande kommunikationsprotokollet på Internet, IPv4, utvecklades tidigt under 70-talet och används idag av datorer och andra enheter för att kommunicera med varandra. Det nästan 40 år gamla protokollet räcker endast till drygt fyra miljarder adresser och med tanke på Internets explosionsartade tillväxt har en global adressbrist uppkommit i dagens värld. LÄS MER