Sökning: "Inga Hartman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Inga Hartman.

 1. 1. Målpunkter som verktyg för integration - Studie av offentligt tillgängliga mötesplatser i Malmö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Christian Bogolin; Fredrik Hartman; [2019]
  Nyckelord :Malmö; Segregation; Integration; Offentliga platser; Mötesplats; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Begreppet segregation har under senare år tagit allt större plats i samhällsdebatten i Sverige. De bakomliggande drivande faktorerna för fenomenet är komplexa och svåra att förklara och att förändra bostadsbeståndet genom nybyggnation tar tid. LÄS MER

 2. 2. Upplevda hörselbesvär hos fallskärmshoppare : Identifiering av riskfaktorer för att utveckla en hörselskada

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mikael Hartman; Lindgren Ida; [2015]
  Nyckelord :Noise-induced hearing loss NIHL ; barotrauma; skydiving; prevention; Hörselskador; bullerorsakade hörselskador; barotrauma; fallskärmshoppning; prevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att hörselskador kan uppstå till följd av yttre påfrestningar så som exponering av buller och kraftiga tryckförändringar. Fallskärmshoppare exponeras för bägge dessa faktorer, vilket skulle kunna innebära en ökad risk för att utveckla hörselskador. Trots detta är området mycket sparsamt studerat. LÄS MER

 3. 3. Barns framtidstro : vad är viktigt för barn idag och hur ser de på framtiden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Åsa Eriksson; [1999]
  Nyckelord :religionsdidaktik; existentiella frågor; livsfrågor; framtidstro; framtiden;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om vad barn tycker är viktigt för att ha det bra, hur barn har det idag och vad de har för framtidstro. Jag bestämde mitt ämne för examensarbetet efter att ha läst en mycket intressant bok, Hartman, S. (1986) Barns tankar om livet. LÄS MER