Sökning: "Inga Henriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Inga Henriksson.

 1. 1. PCB i inomhusluft i Sverige - Toxicitet, riktvärden och omfattning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Valborg Henriksson; [2019]
  Nyckelord :PCB; inomhusluft; riktvärden; byggnadsmaterial; toxicitet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Exponering av polyklorerade bifenyler (PCB) kan orsaka hälsoeffekter hos människor. PCB från byggnadsmaterial har visats kunna läcka ut i inomhusluften. Det finns dock inga riktvärden för PCB i inomhusluften i Sverige. Studiens första syfte är att sammanställa och analysera riktvärden från andra länder. LÄS MER

 2. 2. Förekomsten av postoperativa sårinfektioner hos hundar efter TPLO

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elina Henriksson; Jennifer Lidén; [2019]
  Nyckelord :Tibial plateau levelling osteotomy; postoperativ sårinfektion; främre korsbandsruptur; hypotermi; anestesilängd; TPLO; hund; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Ruptur av det främre korsbandet är den vanligaste ortopediska skadan hos hund (Davis 2009). Tibial plateau levelling osteotomy (TPLO) är en av de vanligaste operationsmetoderna för att åtgärda den här typen av skada (Stine, Odum & Mertens 2018). LÄS MER

 3. 3. En fallstudie av The Travelling Transect : att upptäcka en plats i analys och design

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Henriksson; [2019]
  Nyckelord :The Travelling Transect; transekt-er; Ytterön; platsanalys; efemära aspekter; designprocess;

  Sammanfattning : Platsanalysen är en central och väsentlig del av designprocessen inom landskapsarkitektur för att den är med och skapar förståelsen av en plats såväl som ett landskaps förutsättningar. Designprocessen begränsas ofta av en kort tidsram med få eller inga platsbesök. LÄS MER

 4. 4. "Men det finns flickor som puttas och pojkar som är snälla." : En studie om förskollärares förhållningssätt till genus i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Rebecca Henriksson; Matilda Hedlund; [2018]
  Nyckelord :Genus; Genuskodning; Jämställdhet; Könsmönster; Identitetsskapande; Förskola; Förskollärare;

  Sammanfattning : Under vår utbildning till förskollärare har en nyfikenhet väckts hos oss själva över hur pedagoger arbetar med genus i förskolan och vilka uppfattningar som finns om genus. Vi har använt oss av intervjuer som metod och intervjuat sex legitimerade förskollärare i södra Sverige. LÄS MER

 5. 5. Avkastning för private equity- ägda börsintroduktioner : En jämförande studie på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Svanqvist; Henriksson Sofie; [2018]
  Nyckelord :private equity; riskkapital; börsintroduktioner; avkastning; aktiekursutveckling; stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Inom den ekonomiska forskningen finns en tydlig diskrepans gällande synen på private equitybolags inverkan på avkastningen efter en börsintroduktion. Denna studie tar sin utgångspunkt ur detta och syftar till att vidare analysera den långsiktiga avkastningen för private equity-ägda börsintroduktioner på den svenska marknaden. LÄS MER