Sökning: "Inga Horn"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Inga Horn.

 1. 1. Resistens hos hästens små blodmaskar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emilia Horn; [2018]
  Nyckelord :små blodmaskar; strongylider; Cyathostominae spp; häst; resistens; behandling; kontrollmetoder;

  Sammanfattning : Hästens små blodmaskar är hästens vanligaste endoparasiter. Sjukdom är vanligen asymtomatisk, men vid hög parasitbörda kan diarré, plötslig viktminskning, trötthet och svaghet ses. Hästarna kan också drabbas av larval cyathostominos som orsakas av ett massutträde av larver ur tarmslemhinnan och som i värsta fall kan leda till döden. LÄS MER

 2. 2. Tjuvjaktens inverkan på den Afrikanska elefanten (Loxodonta africana)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emelie Davidsson; [2015]
  Nyckelord :afrikansk elefant; elefant; loxodonta africana; betar; tjuvjakt; påverkan; beteslöshet;

  Sammanfattning : Elefanten liksom flertalet andra arter är idag utrotningshotade på grund av okontrollerad tjuvjakt på dem. Det kan handla om alltifrån päls, horn, klor och tänder som människor eftersöker för användning till naturmedicin eller andra mer dekorativa ändamål. LÄS MER

 3. 3. Increasing the knowledge of Bali cattle management - the key to maintain genetic variation and improve animal welfare

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Ann Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Bali cattle; Indonesia; phenotypic description; breeding management; white spotted cattle; white spotts; inbreeding; breeding; minor field study;

  Sammanfattning : In Indonesia half of the 4.5 million households that keep livestock are small scale farmers. The most important cattle breed for these farmers is the Bali cattle, which is a dual purpose animal that is well adapted to demanding conditions. LÄS MER

 4. 4. From industrial past to sustainable future : Arboretum Lövholmen; generating trees for a greener future

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Hedenkvist; Carolina Horn; [2014]
  Nyckelord :Arboretum; visionary competition; ecological design; industrial site;

  Sammanfattning : Old industrial sites bear witness of the unsustainable industrial developments in the past. Today many of them stand abandoned and empty, old structures lacking function in our present society. LÄS MER

 5. 5. Den kontroversiella khaten - en litteraturöversikt över vetenskaplig forskning om khatbruk och dess effekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Erika Jonsson; [2013]
  Nyckelord :khat; diaspora; effekter; bruk; somalier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: Den afrikanska växtdrogen khat används främst av folkslag från Afrikas Horn samt den arabiska halvön. Med en utökad flyktingström från dessa områden, främst Somalia, till bland annat Europa, så har även khatbruket spridits på liknande sätt i världen. LÄS MER