Sökning: "Inga Kraft"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden Inga Kraft.

 1. 1. Design and implementation of an energy harvesting system in a prosthetic limb

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ódinn K. Rúnarsson; [2023]
  Nyckelord :Energy harvesting; Prosthetic limbs; Supercapacitors; Printed circuit boards; 3D printing; Energiinsamling; Lemmproteser; Superkondensatorer; Tryckta kretskort; 3D Utskrivning; Orkuöflun; Gervilimir; Ofurþéttar; Prentaðar rafrásir; Þrívíddarprentun;

  Sammanfattning : Energy Harvesting, also known as power harvesting or ambient power, is the process of obtaining small amounts of power from secondary sources, such as vibrations, light, temperature variations and even radio-frequency emissions. These systems have been uncommon in personal and wearable electronics in the past, however they are slowly gaining traction. LÄS MER

 2. 2. In-plane Wetting in Packaging Material and its Consequences for Cap Performance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Ellinor Carolina Salomonsson; [2023]
  Nyckelord :Tetra Pak®; Aseptic; Paperboard; Pre-laminated hole; Edge wicking; In-plane wetting; Hydrogen peroxide; Cap detachment; Polymer technology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Aseptic packaging solutions enable long time storage without refrigeration and are an important part of securing food supply globally. The package material consists of multiple layers: A paperboard for robustness, polymers for adhesion as well as shielding the board from liquid, and a barrier protecting the product. LÄS MER

 3. 3. Ankle Torque Estimation Using HDEMG Driven CNN-LSTM Model and Data Augmentation

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Haocheng Zhang; [2023]
  Nyckelord :data augmentation; deep learning; ankle joint torque estimation; HD-sEMG; dataökning; djupinlärning; vridmomentuppskattning av ankelleden; HD-sEMG;

  Sammanfattning : Robotic-powered exoskeletons are increasingly used to assist patients with movement disorders in daily life and rehabilitation. Accurately estimating joint torque, especially for dynamic movement conditions using EMG, is crucial for effective assistance. LÄS MER

 4. 4. Droptestskaraktärisering

  M1-uppsats, KTH/Produktionsutveckling

  Författare :Christian Hanna; [2023]
  Nyckelord :Droptest; ISO standard; autoinjector; Droptest; ISO-standarden; autoinjector;

  Sammanfattning : Följande examensarbete är skrivet på Kungliga Tekniska Högskolan inom maskinteknik med inriktningen industriell ekonomi och produktion och utförd i ett ingenjörsföretag. ISO standarden 11608–1:2014 listar olika tester som måste genomföras för att få en autoinjektor godkänd för användning. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för att upprätta en klimatdeklaration : En fallstudie på ett mindre entreprenadbolag i Kronobergs län

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Karlberg; [2022]
  Nyckelord :klimatdeklaration; växthusgasutsläpp; byggsektorn;

  Sammanfattning : Sedan parisavtalet trädde i kraft 2016 har det ställts allt högre krav på att minska utsläppen av växthusgaser. Avtalet bidrog till att Sveriges regering 2018 införde ett klimatpolitiskt råd varshuvuduppgift är att arbeta mot att minska utsläppen av växthusgaser i samhället. LÄS MER