Sökning: "Inga Maria Johansson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Inga Maria Johansson.

 1. 1. Självskattad aktivitetsbalans hos vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Emma Granberg; Maria Johansson; [2015]
  Nyckelord :occupational therapy; daily activities; neuropsychiatric diagnosis; life balance; Occupational Balance Questionnaire; arbetsterapi; dagliga aktiviteter; livsbalans; neuropsykiatrisk diagnos; Occupational Balance Questionnarie;

  Sammanfattning : Personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ha olika svårigheter som påverkar de dagliga aktiviteterna i vardagen. Aktivitetsbalans är ett begrepp som ofta används inom arbetsterapi och beskriver en individs uppfattning av att ha en tillfredsställande mängd av aktiviteter och rätt variation mellan olika aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Vems är ansvaret? : En studie om Corporate Social Responsibility i svenska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Jenny Johansson; Maria Ygemar; [2009]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera varför och hur företag arbetar med CSR, samt hur detta arbete kan redovisas. Vi har gjort en kvalitativ undersökning med utgångspunkt i fyra företag i olika branscher, Trelleborg AB, Green Cargo, Vattenfall och SAS. LÄS MER

 3. 3. Hur stämmer skolans läromedel i matematik överens med styrdokumenten?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Maria Lindh; [2008]
  Nyckelord :läromedel; matematik; problemlösning; läroplan; kursplan; textstudie; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Tidigare gjord forskning visar att lärare i dagens skola är läroboksstyrda. Lärare anger i flera rapporter att de anser att det är läroboken som styr deras undervisning snarare än läroplanen (Johansson, 2006) . LÄS MER

 4. 4. Kundnöjdhet - hur får tjänsteföretag nöjda kunder?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Marie Renman; Maria Johansson; [2007]
  Nyckelord :Kundnöjdhet;

  Sammanfattning : Konkurrensen bland tjänsteföretag ökar ständigt och det leder till att kunderna kräver mera av företagen och dess service. De tjänster som företagen erbjuder är oftast väldigt lika konkurrenternas vilket gör att kunderna kräver mer av företagen än dem bästa tjänsterna eller de lägsta priserna, det som skiljer dessa företag åt är kvalitén på servicen. LÄS MER

 5. 5. Gymdeltagares graderingar av olika faktorers betydelse för trovärdigheten hos en gyminstruktör – En kvantitativ studie om trovärdighet ur ett sociokulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Elin Johansson; Louise Kristensson; Maria Larsson; [2007]
  Nyckelord :Gruppträningsinstruktör; Gym; Gymkulturen; Sociokulturellt perspektiv; Status; trovärdighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur personer som tränar på gym ansåg att olika faktorer påverkade betydelsen för hur trovärdig en gyminstruktör är. Frågeställningarna var: Finns det faktorer som är betydelsefulla för trovärdigheten oberoende av träningsmängd och bakgrundsfaktorer? Varierar uppfattningen av vad som gör en gyminstruktör trovärdig beroende på hur många träningstillfällen per vecka en person har? Skiljer sig uppfattningen av vad som gör en gyminstruktör trovärdig mellan personer som har en lång tids medlemskap i gymkulturen? Metoden var enkätundersökning som genomfördes på sex olika gymanläggningar i mellanstor stad i västra Sverige. LÄS MER