Sökning: "Inga Martin"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden Inga Martin.

 1. 1. Inga särskilt utsatta områden i Göteborg 2025

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Martin Gustafsson; Oskar Nordén; [2021-08-09]
  Nyckelord :Gårdstensmodellen; Bostadssegregation; Top-Down; Bottom-Up; Särskilt utsatt område; Politisk styrning; Samverkan; Implementering;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att bidra med kunskap om implementering av modeller för att komma tillrätta med socioekonomiska utmaningar i särskilt utsatta områden. I det här fallet kommer det specifikt att handla om olika samhällsaktörer och politikers uppfattningar om möjligheterna att implementera Gårdstensmodellen i andra stadsdelar i Göteborg. LÄS MER

 2. 2. Verkningsgrad hos elbilars växellåda

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Martin Gregorsson; Anton Pihl; [2021]
  Nyckelord :Efficiency matrix; Romax; WLTP; Romax; Verkningsgradsmatris; WLTP;

  Sammanfattning : I denna rapport har verkningsgraden och förluster för elbilars växellådor analyserats. Med hjälp av en programvara för beräkning och analys av växellådor (Romax) skapades en verkningsgradsmatris för en elbils växellåda. LÄS MER

 3. 3. Undertray Design and Development Procedure with CFD : An Optimization Study of Different UndertrayDesigns with CFD Computations

  Master-uppsats, KTH/Strömningsmekanik och Teknisk Akustik

  Författare :Aaron Poutiainen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Race car aerodynamics has played a vital part to improve lap times over the years of motor racing. Having good road adhesion with slick tires and aerodynamic downforce will increase the vehicles maximum lateral force and thus higher cornering speeds can be achieved. LÄS MER

 4. 4. Vägledning för medicinteknisk CE-märkning, och produktutveckling av RaceRunner-underkroppsstöd

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Martin Saavalainen; [2021]
  Nyckelord :RaceRunner-underkroppsstöd; Medicinteknisk CE-märkning; produktutveckling.;

  Sammanfattning : In this project, two problem areas have been explored. The first problem was to investigate how the medical CE marking is executed on a RaceRunner (a product that assist people with different disabilities). LÄS MER

 5. 5. Teknikkonsulters affärsmöjligheter med automatiserade klimatdeklarationer : En kvalitativ studie om affärsmodeller som skapar värden vid försäljning av automatiserade klimatdeklarationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Sverre Hjertaker; Felicia Ingegerd Johansson; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; sustainable construction; carbon footprint report; climate impact calculation; business model; Digital utveckling; hållbart byggande; klimatdeklaration; klimatkalkyl; affärsmodell;

  Sammanfattning : High levels of carbon dioxide emissions in the atmosphere have a continued tangible impact on the environment globally and threatens to extinct biodiversity. The influence on the climate from human activity is mainly caused by combustion of fossil fuels such as coal, oil and gas. LÄS MER