Sökning: "Inga Oscarsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Inga Oscarsson.

 1. 1. Går det att förbättra postural kontroll och ankelproprioception genom balansträning på stabilt respektive instabilt underlag hos friska unga vuxna? : En randomiserad kontrollerad pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Gustav Oscarsson; Patric Johansson; [2019]
  Nyckelord :Balansträning; Instabilt underlag; Posturalt svaj; Proprioception; Stabilt underlag.;

  Sammanfattning : Inledning: Balans eller postural kontroll är en fundamental sensomotorisk funktion för att kunna hålla sig upprätt. Ett viktigt sensoriskt system för den posturala kontrollen är proprioceptionen, vilken bidrar till god precision, ledstabilitet, koordination och balans vid rörelse. LÄS MER

 2. 2. Långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Oscarsson; Sofia Bontin; Sarah Jängnemyr; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Långsiktiga Aktierelaterade Incitamentsprogram Seminariedatum: 31/5-2018 Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i Finansiering, 15 högskolepoäng Författare: Sofia Bontin, Sarah Jängnemyr & Sara Oscarsson Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: Långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram, totalavkastning, sektortillhörighet, principal-agent teorin och NASDAQ Stockholm OMX Syfte: Studien syftar till att undersöka hur utövandet av långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram, (LTIP), påverkar totalavkastning för bolag noterade på NASDAQ Stockholm OMX Large-, Mid-, och Small Cap. Vidare syftar studien till att se vilken betydelse sektortillhörighet har på totalavkastning, och undersöka om det beror på användning av LTIP. LÄS MER

 3. 3. A forecast of the Cloud

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Ingela Oscarsson; [2014]
  Nyckelord :electricity consumption; The Cloud; ICT; information and communication technology; efficiency; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : IT ses ofta som en del av lösningen för att uppnå ett hållbart samhälle genom till exempel minskat resande, optimering av industri- och jordbruksprocesser, intelligenta elmätare och smarta hem. Något man sällan reflekterar över är att ITbranschen själv också bidrar till elanvändningen. LÄS MER

 4. 4. Wärnerssonpengarna : Ett specialdestinerat statsbidrag - hur fungerar det i en kommun?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Annica Oscarsson; [2005]
  Nyckelord :a special destined subsidy; Wärnerssonpengarna; Specialdestinerat statsbidrag; Wärnerssonpengarna;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att studera hur vissa utvalda skolor i en viss kommun i södra Sverige har arbetat med det så kallade Wärnerssonpengarna. Uppsatsen anknyter också till hur bidraget är formulerat från statens sida, samt vad den studerade kommunens villkor är till dess skolor. LÄS MER