Sökning: "Inga Stålhammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Inga Stålhammar.

  1. 1. Hemläxor : Lärares motiv, erfarenheter och förhållningssätt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Annika Lönn; Elin Stålhammar; [2013]
    Nyckelord :erfarenhet hemläxa kunskap lärande lärare läxa;

    Sammanfattning : Hemläxans funktion och nytta som arbetssätt i skolan försvinner ofta bakom tradition och förväntningar. Det finns inga direktiv i dagens läroplan om hemläxor men trots det är den väldigt vanligt förekommande inom skolan. LÄS MER