Sökning: "Inga-Lill Persson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Inga-Lill Persson.

 1. 1. Copingstrategier för att hantera livet efter en förvärvad hjärnskada. : En literaturstudie.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sabine Davidsson; Inga-Lill Persson; [2019]
  Nyckelord :Coping; förvärvad hjärnskada; traumatisk hjärnskada;

  Sammanfattning : Introduktion. En förvärvad hjärnskada är en av de vanligaste orsakerna till bestående neurologiska funktionshinder och bara ett fåtal patienter återvinner tidigare förmågor. Hantering av konsekvenser vid förvärvad hjärnskada kan bero på copingstrategier patienter använder sig av. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta som personligt ombud –En undersökning av några personliga ombuds syn på sin yrkesroll

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Inga-Lill Persson; [2008-10-29]
  Nyckelord :Psykiskt funktionshinder; personligt ombud; yrkesroll;

  Sammanfattning : Fram till 1970- och 80-talet stod de stora mentalsjukhusen för all vård, rehabilitering och annat stöd när det gällde personer med psykiska sjukdomar. När psykoterapin började slå igenom på 70-talet ändrades successivt synen på psykisk sjukdom och vad som orsakade den. LÄS MER

 3. 3. Automatisk och manuell anestesijournalföring / Automatic and manual anesthesia record keeping

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Andreas Hagtin; Inga-Lill Persson; [2007]
  Nyckelord :Anestesijournalföring; Informationssystem; Patientsäkerhet; Tillförlitlighet; Kvalitetssäkring;

  Sammanfattning : Slutsatsen av studien, som baserar sig på 11 vetenskapliga artiklar, blir att AIMS ökar patientsäkerheten samt bidrar till att tillförlitligheten och kvalitetssäkringen av anestesiologisk dokumentation säkras. Denna slutsats baseras på de gemensamma faktorer som framkommit i resultatet av de artikelgranskningar som genomförts inom ramen för studien. LÄS MER