Sökning: "Ingalill Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ingalill Andersson.

 1. 1. Telefonsjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning till föräldrar med sjuka barn.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Evelina Eller; Ingalill Andersson; [2016]
  Nyckelord :experience; telephone consulting; parents; qualitative method; nursing; Erfarenheter; telefonrådgivning; föräldrar; kvalitativ metod; omvårdnad;

  Sammanfattning : Telefonrådgivning till föräldrar med sjuka barn är en stor del av arbetet inom primärvård och sjukvårdsrådgivning. Telefonsjuksköterskor ställs inför många utmaningar i samtalen med föräldrar. Syftet med den här studien var att belysa telefonsjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning till föräldrar med sjuka barn. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens erfarenhet av att mata personer med demenssjukdom : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Ingalill Andersson; [2012]
  Nyckelord :Demenssjukdom; erfarenhet; kvalitativ; innehållsanalys; litteratur; studie; matning; särskilt; boende; vårdpersonal; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som lever med demenssjukdom ökar runt om i världen. Den förlängda medellivslängden gör att allt fler hinner insjukna i en demenssjukdom. Antalet personer som lever med demenssjukdom på våra särskilda boenden växer och kravet på att vårdpersonalen kan förstå sjukdomens yttringar blir allt större. LÄS MER