Sökning: "Inge Anderfjord"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Inge Anderfjord.

 1. 1. Dupuytrens kontraktur/Dupuytrens sjukdom : En systematisk litteraturstudie av en samlad kunskap och forskning samt praxis vid behandling av Dupuytrens contractur/disease

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Bengt Inge Anderfjord; [2021]
  Nyckelord :Dupuytren contracture; needle fasciotomy; percutaneous needle fasciotomy; open fasciectomy;

  Sammanfattning : Introduktion: Uppsatsen är en systematisk litteraturstudie där författaren kritiskt granskar adekvata artiklar och annan aktuell litteratur, vilka beskriver Dupuytren´s kontraktur. Dupuytrens kontraktur är en fibroproliferativ sjukdom i palmar fascia och kännetecknas av en överdriven kollageninlagring. LÄS MER

 2. 2. Ger kombinationsträning större maximal dynamisk styrka (1 RM) hos män jämfört med enbart styrketräning? : En systematisk litteraturstudie med META-analys.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Inge Anderfjord; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER