Avancerad sökning

Hittade 5 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Upplevelser av språkbarriärer i vården : En systematisk litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Åsa Eriksson; Jenny Widerström Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Bakgrund: När människor rör sig över landsgränserna i allt större utsträckning uppstår språkbarriärer inom alla områden i vården. Tidigare forskning visar på att patienter upplever en oro över att inte bli förstådda i sitt nya hemland. LÄS MER

 2. 2. Att kommunicera förtroende online genom visuell design : En kvalitativ studie av hur färg, form och foto kan påverka användarens förtroende för en e-handelswebbsida

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Per Eriksson; [2012]
  Nyckelord :trust; visual design; e-commerce; web design; förtroende; visuell design; e-handel; webbdesign;

  Sammanfattning : Att kommunicera förtroende är en nyckelfaktor för att lyckas inom e-handel. Förtroendeinom e-handel påverkas av flera faktorer, där visuell design är en av dessa. Dennauppsats avser att inge fördjupad förståelse för hur den visuella designen spelar roll ianvändarens upplevda förtroende till en e-handelswebbsida. LÄS MER

 3. 3. Patienters uppfattningar och upplevelser av vårdmiljön : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Johanna Olsson; Sara Berggren; [2010]
  Nyckelord :Care environment; patients; nurse; Vårdmiljö; patienter; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande litteraturstudie var att sammanställa aktuell forskning och därmed beskriva patienters uppfattningar och upplevelser av vårdmiljön. Artikelsökningen genomfördes i databasen MedLine (via PubMed) och kompletterades med manuell sökning i valda källors litteraturlistor. LÄS MER

 4. 4. Effekter av sjuksköterskans komplementära smärtbehandlingsmetoder. : Med fokus på andning, massage, musik och riktad visualisering.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Katarina Eriksson; Pia Thorell; [2010]
  Nyckelord :Analgesia; complementary pain treatment; effects; methods; nurse; pain; Effekter; komplementär smärtbehandling; metoder; sjuksköterska; smärta; smärtlindring;

  Sammanfattning : Smärta påverkar livskvalitet negativt. Vid smärtbehandling uppstår ibland situationer då farmaka inte är tillräckligt för att smärtlindra. Då är sjuksköterskans roll betydelsefull eftersom valet av smärtbehandlingsmetod ofta kan påverkas av sjuksköterskan. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med implanterbar defibrillator

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Helena Eriksson; Anna Hammarberg; [2008]
  Nyckelord :hälsorelaterad livskvalitet; implanterbar defibrillator; påverkande faktorer;

  Sammanfattning : Då behandling med implanterbar defibrillator (ICD) enligt forskningförlänger överlevnaden för hjärtsjuka har socialstyrelsen i sina nationellariktlinjer rekommenderat att behandling av arytmier och hjärtsvikt medICD ska prioriteras. Detta kommer att leda till att antalet patienter medICD ökar i framtiden. LÄS MER