Sökning: "Inge Jakobsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Inge Jakobsen.

  1. 1. Tvangsmakt og konfliktterminering i intrastatlige konfilkter : en sammenlignende studie

    Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Bjørn Inge Ruset; [2006]
    Nyckelord :Tyskland; Andra världskriget 1939-1945; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2004-2006; Uppsatser;

    Sammanfattning : Hensikten med denne studien er å undersøke hvorvidt tvangsmakt har effekt somtermineringsinstrument i intrastatlige konflikter, og om eventuell effekt henger sammen medhvilken konflikttype innenfor det intrastatlige konfliktspekteret tvangsmakten benyttes i.Innenfor samlebegrepet intrastatlige konflikter etableres det for denne analysens formål 2hovedtyper konflikter. LÄS MER