Sökning: "Inge Norman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Inge Norman.

  1. 1. Sjuksköterskans omvårdnad av patienter med cancersmärta : en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Victoria Monfrini; Linda Norman; [2017]
    Nyckelord :Cancersmärta; Kommunikation; Kunskap; Omvårdnad; Sjuksköterska;

    Sammanfattning : Bakgrund Smärta är ett komplext fenomen, ett symtom och en varningssignal om att något är fel. Vanligen uppstår smärta i samband med skada men ibland kommer smärta i samband med en sjukdom. Då vi människor blir allt äldre så ökar också risken att få en cancerdiagnos och därmed cancersmärta. LÄS MER