Sökning: "Ingefära"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Ingefära.

  1. 1. Omvårdnadsåtgärder vid postoperativt illamående

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

    Författare :Anneli Hallberg; [2008-01-11]
    Nyckelord :PONV; omvårdnadsåtgärder; alternativ behandling; akupressur;

    Sammanfattning : 20-30 % av alla som opereras drabbas av PONV (post operative nausea andvomiting). Behandlingen av PONV är idag fokuserad på läkemedelsbehandling som tex antiemetika. De omvårdnadsåtgärder som utförs är inte evidensbaserade i sammautsträckning som den medicinska behandlingen. LÄS MER