Sökning: "Ingefära"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Ingefära.

 1. 1. Bör ingefära användas som komplement till läkemedelsbehandling vid diabetes typ 2?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sara Oscarsson; [2017]
  Nyckelord :Ingefära; diabetes typ 2; blodglukos; insulinresistens; insulinkänslighet; blodfetter; inflammation;

  Sammanfattning : Ginger belongs to the family of Zingiberaceae and has been utilized by mankind since ancient times to cure the common cold, headaches, nausea and stomach ache. Scientific studies have shown that ginger possess anti-microbial, anti-inflammatory, antipyretic, antioxidative, hypoglycemic, hepatoprotective and diuretic characteristics. LÄS MER

 2. 2. Ingefära, ettantiinflammatoriskt alternativ? : Vilka komponenter ansvarar för denantiinflammatoriska effekten och hur?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Elin Lagergren; [2016]
  Nyckelord :Ingefära; antiinflammatorisk; gingeroler; shogaoler; hämmande;

  Sammanfattning : Introduktion Ingefäran är en växt som sägs ha många farmakologiska egenskaper såsomantioxidant, antiemetiskt och antiinflammatoriskt. Den har sedan länge användsinom matlagning och finns också inom flertalet olika växtbaserade läkemedel och detär dess rhizom som används inom dessa områden. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder vid illamående orsakat av cytostatikabehanding : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Szilvia Seprenyi; Hanna Thorn; [2013]
  Nyckelord :chemotherapy; nausea; nursing interventions; cytostatika; illamående; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Illamående kan uppkomma av många olika orsaker. En av dessa är illamående som uppkommer som en biverkning till cytostatikabehandling. Illamående är en känd biverkning av cytostatikabehandling, varför patienter som ska påbörja och genomgår behandling mot cancer erhåller profylaktisk antiemetikabehandling. LÄS MER

 4. 4. Komplementär och alternativ medicinska behandlingsmetoder för lindring av smärta vid artros : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Lagerhem; Maria Zander-Burman; [2012]
  Nyckelord :Osteoarthritis; Pain; Complementary and Alternative Medicine; CAM; Artros; Smärta; Komplementär och Alternativ Medicin; KAM;

  Sammanfattning : BakgrundArtros, som är en degenerativ ledsjukdom, är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige. Sjukdomen är vanligare hos äldre än hos yngre och det är fler kvinnor än män som utvecklar artros. Normalt sker en nybildning av brosk kontinuerligt i alla kroppens leder, men vid artros bryts brosket ner utan att någon nybildning sker. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder vid postoperativt illamående

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Anneli Hallberg; [2008-01-11]
  Nyckelord :PONV; omvårdnadsåtgärder; alternativ behandling; akupressur;

  Sammanfattning : 20-30 % av alla som opereras drabbas av PONV (post operative nausea andvomiting). Behandlingen av PONV är idag fokuserad på läkemedelsbehandling som tex antiemetika. De omvårdnadsåtgärder som utförs är inte evidensbaserade i sammautsträckning som den medicinska behandlingen. LÄS MER