Sökning: "Ingela Berger"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ingela Berger.

 1. 1. Den föraktade friheten : En idéhistorisk analys av några politiska värderingar i öst och väst

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Ingela Berger; [2022]
  Nyckelord :Bin Laden; Bin Ladin; Mawdudi; Maududi; George W. Bush; Tony Blair; öst; väst; ideologi; värderingar; politiska idéer; religion; politisk islam; islamism; terrorism; liberalism; frihet; lydnad; orientalism; occidentalism; fundamentalism; jihadism; salafi-jihadism;

  Sammanfattning : Tal och texter kan innehålla så mycket; både uppenbara budskap och det som finns mellan raderna. Jag tror att vi kan lära oss mycket genom att ta del av andra människors ord och begrepp. Genom de begrepp vi använder uttrycker vi våra värderingar – det vi ser som bra och dåligt, viktigt och oviktigt. LÄS MER

 2. 2. Ett liv efter sanningen : En kvalitativ studie i hur före detta medlemmar av Jehovas vittnen skapar och förstår en ny social verklighet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Ingela Ellman; [2007]
  Nyckelord :Nyckelord: Jehovas vittnen; resocialisation; Berger Luckmann; sociala verkligheter.;

  Sammanfattning : Uppsatsen bygger på både etnometodologisk/emotionalismisk traditioner. Undersökningen syftar till att fördjupa förståelsen för hur före detta medlemmar ur den religiösa organisationen skapar, och förstår en ny social verklighet. LÄS MER