Sökning: "Ingela Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Ingela Eriksson.

 1. 1. Röntgensjuksköterskans arbetsmiljö under covid-19 pandemin : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Josefine Eriksson; Ingela Forsberg-Håkansson; [2020]
  Nyckelord :X-ray nurse; covid-19 pandemic; work environment; anxiety; protective equipment; survey study; röntgensjuksköterska; covid-19 pandemin; arbetsmiljö; oro; skyddsutrustning; enkätstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 11 mars 2020 tillkännagav världshälsoorganisationen covid-19 som en pandemi. Röntgenavdelningen är en central del i patientflödet på ett sjukhus inte minst under pandemin. Till röntgenavdelningen kommer misstänkta eller bekräftade covid-19 patienter. LÄS MER

 2. 2. Patienter med kronisk njursvikt och deras upplevelser av att leva med hemodialys : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ingela Rensbo; Rasmus Salin; [2019]
  Nyckelord :Living with; Chronic kidney disease; Hemodialysis; Experiences.; Att leva med; Kronisk njursvikt; Hemodialys; Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Njurarnas huvudfunktioner har en vital roll och är en förutsättning till att upprätthålla kroppens balans. Kronisk njursvikt orsakar en kraftig reducering av funktionerna och i värsta fall kan njurarna helt sluta att fungera. Tillståndet leder till döden om inte dialysbehandling eller njurtransplantation genomförs. LÄS MER

 3. 3. Stöd till individer med typ 2-diabetes och bristande glykemisk kontroll : - en litteratur översikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Ingela Englund; Malin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Förekomsten av typ 2-diabetes ökar kraftigt över hela världen och är en allvarlig progressiv sjukdom. Behandlingssyftet för alla individer med diabetes är att minska individens symtom, samt förebygga komplikationer som sjukdomen kan ge. LÄS MER

 4. 4. "När hedern är starkare än kärleken till sitt eget barn" : En kvalitativ intervjustudie om hur skolkuratorer förklarar hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ingela Eriksson; Sandra Andrén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur skolkuratorer beskriver hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare vill vi undersöka vilka förklaringsperspektiv skolkuratorerna använder sig av och om det påverkar deras agerande gällande hedersrelaterat våld och förtryck. LÄS MER

 5. 5. Den reciproka undervisningens betydelse för läsförståelsesvaga elever i åk 2 och 3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Ingela Eklund; Mari Eriksson; [2017]
  Nyckelord :reading comprehension; intervention; poor comprehension; metacognition; sociocultural interaction.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to find out whether six weeks of reciprocal teaching in grade 2 and 3 would improve pupils text comprehension. Students’ text comprehension was assessed with a standardized test and by analysing students’ use of meta-cognitive strategies in a conversation about a text. LÄS MER