Sökning: "Ingela Granström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ingela Granström.

 1. 1. Kunskapsförmedling och moralpredikan : en analys av TV-programmen Arga snickaren, Lyxfällan och Rent hus

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Ingela Granström; [2010]
  Nyckelord :TV-program; privat sfär; offentlig sfär; orent; rent; moral; norm; expert; coach; kommunikationsnivå; speakerröst; dramaturgi; beteende;

  Sammanfattning : Genom att titta på tre stycken TV-program; Arga Snickaren, Lyxfällan och Rent hus har jag undersökt hur experterna/coacherna i TV-programmen verkar, vad är det för budskap och moral som de förmedlar samt vilken betydelse det kan få. För att förstå och analysera mitt material har jag använt mig av de teoretiska utgångspunkterna; orent och rent, privat och offentlig sfär, experter och coacher samt moral. LÄS MER

 2. 2. Flöden och gränslöshet : en analys av ungdomars tal om grupptillhörighet och rasism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Ingela Granström; [2008]
  Nyckelord :Diskursanalys; Grupper; socialpsykologi; Rasism;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer med ungdomar i Trollhättan undersöka ungdomar tal om grupptillhörighet och rasism. På vilket sätt förstår individen sig själv i förhållande till gruppen då gruppen påverkar individen i identitetsprocessen? Ett sätt att definiera sig själv är genom att kartlägga och förstå skillnader, olikheterna till andra. LÄS MER