Sökning: "Ingela Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Ingela Nilsson.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter inom palliativ vård i hemmet : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Louise Johnsson; Nilsson Ingela; [2022]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Upplevelser; Palliativ vård; Hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är i ständig utveckling, både i Sverige och internationellt. En god kommunikation och att skapa relationer mellan sjuksköterskor och patient ökar möjligheten till att bedriva en god vård. För detta krävs yrkeskunskap och erfarenhet. LÄS MER

 2. 2. LAS - Falsk trygghet? - Anställningsskyddets styrkor och brister

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Lena Ina Ingela Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Adjustment agreement; lack of work; last in - first out; Business and Economics;

  Sammanfattning : Idag omfattas de flesta arbetare av omställningsavtal men vetskapen om dessa, dess funktioner och betydelse för både arbetsgivare och arbetstagare är begränsad. Analysen som gjorts i uppsatsen, kommer fram till att omställningsavtalen underlättar för arbetsgivaren att göra val om vilka medarbetare som skall stanna vid en arbetsbrist. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter inom palliativ vård i hemmet : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Louise Johnsson; Ingela Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Upplevelser; Palliativ vård; Hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är i ständig utveckling, både i Sverige och internationellt. En god kommunikation och att skapa relationer mellan sjuksköterskor och patient ökar möjligheten till att bedriva en god vård. För detta krävs yrkeskunskap och erfarenhet. LÄS MER

 4. 4. Elevers upplevelser av textuppgifter i matematik med fokus på begrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Erika Berglund; Ingela Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Begreppsförståelse; scaffolding kommunikativa stöttor; sociokulturell teori; textuppgifter; vardagliga och vetenskapliga begrepp; zonen för proximal utveckling;

  Sammanfattning : Elevers begreppsförmåga är en viktig faktor för deras förmåga att lösa textuppgifter korrekt. Syftet var att studera och analysera hur några elever med eller utan matematik-, språk-, läs- och skrivsvårigheter upplever textuppgifter i matematik. LÄS MER

 5. 5. Den upplevda kommunikationen under en omorganisering utifrån medarbetarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Ingela Nilsson; Malin Öqvist; [2018]
  Nyckelord :communication; management; manager; co-workers; reorganization; notices; lay off; kommunikation; ledning; chef; medarbetare; omorganisering; varsel; uppsägning.;

  Sammanfattning : Syftet var att genom en kvalitativ studie undersöka hur kommunikationen mellan chefer och medarbetare i en organisationsförändring upplevs gällande omorganisering, varsel och uppsägningar. Fem personer deltog som antingen fått besked om att få stanna kvar i organisationen eller som har blivit uppsagda. LÄS MER