Sökning: "Ingelf"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Ingelf.

 1. 1. Chromatic Function Analysis. An instrument for function analysis, improvisation and composition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Joel Bergström; [2018-07-29]
  Nyckelord :Chromatic; Function; Analysis; Improvisation; Composition; Negative Harmony; Harmonilära; Söderholm; Lär av mästarna; Ingelf; A Theory of Harmony; Levy; Romantikens Harmonik; Jersild; Coleman; Collier; Södergran; Nocturne; Stjärnorna; Bergström s Chromatic Function Analysis Circle;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation was to create a chromatic function analysis which can help to guide and give other viewpoints to harmonic relations and to be an instrument for supporting me in my artistic process of improvisation and composition.The new model is based mostly on Riemann analysis but I have in addition incorporated different theorists, Söderholm, Ingelf, Levy and Jersild, adaptations of Riemann analysis. LÄS MER

 2. 2. Kan facebookannonsering skada ett företags image? : En studie i hur svenska ungdomar uppfattar facebookannonsering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Viktoria Ingelf; [2012]
  Nyckelord :facebook; annonsering; trovärdighet; sociala medier; Image;

  Sammanfattning : BakgrundFler och fler företag väljer att annonsera sitt varumärke på facebook eftersom det är ett billigt alternativ till annan annonsering. Dessutom är det lättare att nå ut till sin målgrupp då annonserna är riktade.Syfte Ambitionen med denna studie är att ta reda på om facebook verkligen är rätt forum för alla sorts varumärken. LÄS MER

 3. 3. Det utvidgade klassrummet : Kan utomhusundervisning bidra till att elever i årskurs tre får en bättre förståelse och mer kunskap av enklare matematiska begrepp i jämförelse med undervisning inomhus?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Anna Ingelf; Johanna Wallberg; [2009]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Matematik är ett av skolans kärnämnen och en mycket viktig del av barns utbildning. Hur undervisning av det här ämnet och all annan undervisning ska utformas har varit och är under ständig omprövning. LÄS MER

 4. 4. Mångkulturalism i svensk barnlitteratur?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Malin Grabbe; Elisabeth Ingelf; [2004]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of our master thesis was to investigate how a multicultural society is reflected in childrens books picture books, books for children and young people, published in 2002. We found this issue interesting since children of today experience a change in society, where people of many ethnicities, cultures and religions live together to a greater extent than before. LÄS MER