Sökning: "Ingemar Bengtsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ingemar Bengtsson.

 1. 1. Militärteknikens betydelse för operationskonst – en fallstudie utav operativ planering

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Ingemar Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :militärteknik; operationskonst; operativ planering; planering under tidspress PUT ; svensk planerings- och ledningsmetod SPL ;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i att den tekniska utvecklingen påverkar hur krig genomförs idag, där strid på operativ nivå utövas med sensor- och vapensystem från någon form av plattform. Därmed kommer teknik i högre grad påverka utgången av militära operationer. LÄS MER

 2. 2. Vad innebär införandet av FMN för Försvarsmaktens insatsledningssystem?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Ingemar Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :C4ISR; FMN; Interoperability; Mission Threads; SWECCIS; FMN; Funktionskedjor; Interoperabilitet; Ledningsstödsystem; SWECCIS;

  Sammanfattning : Försvarsmakten har angett att senast år 2023 ska Försvarsmaktens insatsledningssystem vara fullt ut FMN kompatibla. Detta arbete ska besvara vad som initialt behöver förändras i Försvarsmaktens insatsledningsstödsystem för att dessa ska uppnå FMN kompatibilitet. LÄS MER

 3. 3. Microwave Wireless Communication System

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Carl Dagne; Johan Bengtsson; Ingemar Lindgren; [2006]
  Nyckelord :microwave wireless system;

  Sammanfattning : The purpose of the project was to develop the hardware to a microwave wireless system working at the frequency 2.45 GHz. The functionality of the system should also be easy to understand since the system is to be used in an educational purpose. Much time has been spent impedance matching components, a task that proved to be harder than we expected. LÄS MER