Sökning: "Ingemar Gunnarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingemar Gunnarsson.

  1. 1. Karlshamn-Wislanda Jernväg : Maktelit och nätverk i Karlshamns stad vid banans tillblivelse 1855-1874

    Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

    Författare :Ingemar Gunnarsson; [2003]
    Nyckelord :field analysis; narrow-gague railway; network analysis; social networks; railway development;

    Sammanfattning : The aim of this essay was to describe the power elite of the Swedish town Karlshamn, and its influences on the local political process before the realization of the narrow-gauge railway Karlshamn-Wislanda-Jernväg. During the mid 19th century, a revolutionary period began in the Swedish pre-industrial epoch. LÄS MER