Sökning: "Ingemar Jönsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ingemar Jönsson.

 1. 1. Development of concept for silent UAV propulsion

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Filip Sjöö; Ingemar Jönsson; [2018]
  Nyckelord :UAV; circulation control; propeller; boundary layer separation; noise reduction; multirotor; gränsskikt; avlösning; ljudreduktion; propeller;

  Sammanfattning : Eftersom användningen av små UAV:s (Unmanned Aerial Vehicles) fortsätter att öka, harbullret från deras framdrivningssystem blivit ett ökande problem. Denna rapport är resultatetav ett masterprojekt med målet att utveckla en framdrivningsmetod med låga bullernivåerför små UAV:s. LÄS MER

 2. 2. Analys RadioNy : En studie om utmaningar och möjlighetervid integration av nytt radiosystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Ingemar Jönsson; [2016]
  Nyckelord :RadioNy; Mobila Ledningsplatser; TTEM; LOU; LUFS; Fästram; Gränssnitt; Kravställning;

  Sammanfattning : This thesis has been conducted at the Swedish Defense MaterielAdministration (FMV) on the department of mobile command centerwith supervised by ÅF. FMV Mobile Command centers main task is tointegrate communication systems into Swedish Armed Forces (FM)vehicle systems.FMV has conducted a new radio system that will be integrated inFM. LÄS MER

 3. 3. Effektiv beräkning av energiåtgärder - modell för ekonomisk och energiteknisk analys av befintliga kontorsbyggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Tim Arvehammar; Ingemar Jönsson; [2010]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Marknadsföringens anpassning till målgruppens karaktär : En kvalitativ fallstudie på Findus AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Ingemar Jönsson; [2009]
  Nyckelord :Seniormålgrupp;

  Sammanfattning : The purpose with this project has been to investigate how a company`s marketing and product development can adapt to a specific target group.... LÄS MER