Sökning: "Ingemar Johansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ingemar Johansson.

 1. 1. Psykologiskt Empowerment: en Kognitiv Resa mellan Arbetskontext och Relationer

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Niklas Hansson; Niklas Johansson; [2014]
  Nyckelord :Psychological Empowerment; PE; Work context; Relations; Psykologiskt Empowerment; PE; Arbetskontext; Relationer;

  Sammanfattning : Titel: Psykologiskt Empowerment: En kognitiv resa genom relationer och arbetskontextFörfattare: Niklas Hansson och Niklas JohanssonHandledare: Pia Ulvenblad och Ingemar WictorNyckelord: Psykologiskt Empowerment, PE, Arbetskontext, RelationerSyfte: Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen kring psykologiskt empowerment (PE), genom att studera kopplingen till relationer och arbetskontext.Problemformulering:Hur kan uppfattad nivå av PE kopplas till arbetskontext och relationer?Metod: En kvalitativ metod har använts och fyra fallstudier har gjorts på organisationer med varierande branschtillhörighet, vilket gjorts för att maximera skillnaderna mellan fallen. LÄS MER

 2. 2. Handtmann VF 300 - Utvärdering och utveckling av ett gränssnitt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :David Holm; [2010]
  Nyckelord :User interface; Usability; Information design;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete i informationsdesign vid Mälardalens Högskola. Rapporten behandlar utvärdering och utveckling av ett gränssnitt som används på charkuterimaskinen Handtmann VF 300. Målgruppen är nyanställda personer på charkuteriföretaget ”Ingemar Johansson i Sverige AB”. LÄS MER