Sökning: "Ingemar Westman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingemar Westman.

  1. 1. Suicidprevention inom psykiatrin

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

    Författare :Tomas Medin Westman; Vincent Rodin; [2014-09-11]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Varje år tar över 1000 personer livet av sig i Sverige och uppemot hälften av dessa har varit i kontakt med vården inom en månad.Sedan 2006 utreds alla självmord där patienten varit i kontakt med vården inom fyra veckor, samt anmäls enligt lex Maria. LÄS MER