Sökning: "Ingen Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Ingen Forsberg.

 1. 1. Bostadsrättsföreningens roll inför egna förtätningsprojekt : Process och drivkrafter

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Matthias Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; förtätningsprojekt; neoliberalism; täby kommun; styrelse; höghus; exploatering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka processen av ett förtätningsprojekt kallat ’Storstugan 2.0’ lett av en bostadsrättsförening, för att belysa dels de iblandades drivkrafter och dels bostadsrättsföreningens roll mer övergripande. LÄS MER

 2. 2. Feedback, förtroende & arbetstillfredsställelse : En kvantitativ studie om arbetsledarens betydelse för medarbetaren inom ett varuhus i detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnea Forsberg; Terese Hällgren; [2019]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; personalomsättning; feedback; ledarskap; förtroende; detaljhandeln;

  Sammanfattning : Att det förekommer hög personalomsättning inom detaljhandeln är ingen nyhet. Det är både kostsamt och bidrar till ett försämrat arbetsklimat för de anställda. LÄS MER

 3. 3. Effekterna av fysisk aktivitet vid cancerrelaterad fatigue

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maya Gustafsson; Sophie Liljeberg; [2019]
  Nyckelord :Cancer; Fatigue; Physical activity;

  Sammanfattning : Background: Cancer is a troublesome disease for the individual; physically, mentally and socially. The disease and its treatment have many side effects, of which fatigue is experienced as the most trying by the patient. LÄS MER

 4. 4. Bostadsrättsföreningens roll inför egna förtätningsprojekt : Process och drivkrafter

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Matthias Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; förtätningsprojekt; neoliberalism; täby kommun; styrelse; höghus; exploatering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka processen av ett förtätningsprojekt kallat ’Storstugan 2.0’ lett av en bostadsrättsförening, för att belysa dels de iblandades drivkrafter och dels bostadsrättsföreningens roll mer övergripande. LÄS MER

 5. 5. Relationships between eating disorders and social participation in everyday life

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Mojgan Shad; [2018-03-12]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; Bulimia nervosa; Family support; Social interactions;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är en psykisk sjukdom som medför negativa fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Dessutom kan ätstörningar leda till aktivitetsbegränsningar och mindre delaktighet i vardagliga sociala aktiviteter såsom arbete, studier och sociala relationer vilket kan resultera i isolering. LÄS MER