Sökning: "Ingen Frejd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ingen Frejd.

 1. 1. Kriteriet hederligt levnadssätt i 11 § femte punkten MedbL i ett rättshistoriskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Katja Lundin; [2022]
  Nyckelord :rättshistoria; medborgarskap; hederligt levnadssätt; Legal History; citizenship; honourable living; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Medborgarskap är en viktig status för individen. Medborgarskap innebär både rättigheter och skyldigheter för staten och för individen. Att byta och förvärva ett nytt medborgarskap är en stor ockasion i en persons liv. Denna uppsats kommer att granska kriteriet hederligt levnadssätt som återfinns i 11 § femte punkten MedbL. LÄS MER

 2. 2. Vad är känt om Zikavirusets spridning, dess kliniska bild, patogenes, morfologi, diagnostik samt behandling?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rebecka Frejd; [2017]
  Nyckelord :zika virus; ZIKV; zika virus infection; diagnosis; pathogenicity; prevention and control; complications; transmission; epidemiology; folkhälsomyndigheten; CDC; PAHO; WHO;

  Sammanfattning : Zikaviruset är ett virus som fått stor uppmärksamhet i framför allt Sydamerika från 2015 och framåt då allt fler fall uppmärksammats. Detta arbete har utförts som en litteraturstudie med mål att sammanfatta kunskapsläget kring Zikavirusets morfologi, spridning, historia, komplikationer, diagnostik samt rådande behandlingsmöjligheter. LÄS MER