Sökning: "Ingen Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 385 uppsatser innehållade orden Ingen Johansson.

 1. 1. Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hos friska postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lina Johansson; Ebba Svensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :postmenopausala; mjölk; osteoporos; postmenopausal; milk; osteoporosis;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hosfriska postmenopausala kvinnorFörfattare: Lina Johansson och Ebba SvenssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund: Osteoporos är ett globalt hälsoproblem som uppskattningsvis leder till 200miljoner frakturer per år. I Sverige sker omkring 70 000 frakturer årligen som bidrar tillförsämrad livskvalitet, ökad risk för död samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Grunderna för beskattning av privatpersoners global- inkomst - En komparativ analys mellan Sverige och USA

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amelie Johansson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Skatterätt; globalbeskattning; USA; Sverige; komparativ analys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ analys mellan Sverige och USA där de olika grunderna för obegränsad skattskyldighet undersöks. Uppsatsen presenterar grunderna för beskattning i respektive land, där Sverige fokuserar på bosättning och anknytning genom vistelse medan USA i första hand beskattar medborgare och bosatta. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet hos personer med diabetes typ 1 : Upplevelser och erfarenheter av information och stöd - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Maja Blank; Lina Johansson; [2020]
  Nyckelord :diabetes type 1; physical activity; advice; fear of hypoglycemia;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet vid diabetes typ 1 är viktig. Den kan förbättra blodsockerkontrollen över tid. Det har uttryckts ett behov av vidare studier för att undersöka vilket stöd diabetiker får från sjukvården gällande fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Arbetstillfredsställelse : Relationen mellan arbetstillfredsställelse och psykosocial arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Per Johansson; Albin Bjelkendal Haaranen; [2020]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvantitativa studie var att ta reda på hur den psykosociala arbetsmiljön och ålder är relaterad till arbetstillfredsställelse. Den psykosociala arbetsmiljön delades upp och mättes utifrån tre olika kategorier, krav i arbetet, samarbete och ledning samt hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsstudier av cancerassocierat antigen 15–3, 19–9 och 125 i primärrör

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sofie Johansson; [2020]
  Nyckelord :Roche Cobas 411; Cancer associated antigen 15–3; Cancer associated antigen 19–9; Cancer associated antigen 125; Stability; Roche Cobas 411; Cancerassocierat antigen 15–3; Cancerassocierat antigen 19–9; Cancerassocierat antigen 125; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Cancerassocierade antigen (CA) används vid diagnostisering, prognosbestämning och för att följa behandling vid cancer. Exempel på CA är CA 15–3, CA 19–9 och CA 125. LÄS MER