Sökning: "Ingen Löfgren"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Ingen Löfgren.

 1. 1. No mine for old men? : New technology and digitalization in a mining organization

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anna Löfgren; [2021]
  Nyckelord :Mine; implementation process; new technology; digitalization; Gruva; implementationsprocess; ny teknik; digitalisering;

  Sammanfattning : This master thesis stems from the program of Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology and was conducted during the spring semester of 2021. The thesis was made incollaboration with Boliden Mines. Boliden Mines is a part of the metal company Boliden Minerals AB. LÄS MER

 2. 2. Effekt av motiverande samtal hos personer med KOL med avseende att påverka self-efficacy samt ångest och depression : En interventionsstudie

  M1-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Malin Hägglund; Maija Löfgren; [2020]
  Nyckelord :Chronic Obstructive Pulmonary Disease; COPD; Self-Efficacy; Anxiety; Depression; Exercise Capasity; Motivational Interviewing; 6MWT;

  Sammanfattning : Introduktion: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som kännetecknas av ihållande luftvägssymtom och begränsningar i luftflöde. Personer med KOL är betydligt mindre aktiva än friska individer. Sänkt fysisk aktivitet är en stark prediktor för mortalitet för personer med KOL. LÄS MER

 3. 3. Effekter på mjölkmängd och mjölksammansättning när ko och kalv hålls tillsammans i tidig laktation

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Filippa Löfgren Orebjörk; [2020]
  Nyckelord :mjölkmängd; mjölksammansättning; ko; kalv; begränsad digivning;

  Sammanfattning : Det finns ett intresse hos allmänheten för mjölkproduktion där ko och kalv hålls tillsammans istället för att separeras direkt efter födseln. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa den information som finns i vetenskapliga artiklar om hur mjölkmängd och mjölksammansättning påverkas av att ko och kalv hålls tillsammans i tidig laktation. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet och inflytande i förskolan : Förskollärares arbete med att stärka barns demokratiska kompetens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Pernilla Bengtsson; Marita Löfgren; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; inflytande; förskola;

  Sammanfattning : Studien lyfter fram förskollärares arbete med att stärka barns demokratiska kompetens med fokus på barns delaktighet och inflytande. Förskolan är en mötesplats, där demokrati skapas såväl här och nu som inför framtiden, tillsammans mellan människor. LÄS MER

 5. 5. Why do next generation farmers decide to invest in Farm businesses? : a means-end chain analysis of young Swedish farmers’ underlying values to invest in farm businesses

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Johan Löfgren; Sebastian Olsson; [2019]
  Nyckelord :decision-making; farm business investment; laddering; means-end chain theory; personal value theory; young farmers;

  Sammanfattning : The growing world population will lead to an increased demand for food in the future. Feeding the population is considered to be the main function of agriculture. Previous literature has concluded that the share of young farmers in Sweden is too low, this is referred to as the Young farmer problem. LÄS MER