Sökning: "Inger Hammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Inger Hammar.

  1. 1. Bluff-PR är som att kissa i sängen : En kvalitativ studie om PR-konsultens syn på bluff-PR

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Louise Nordholm; Kristina Hammar; [2014]
    Nyckelord :PR; relationer; förtroende; sociala medier; bluff-PR; professionalisering; etik;

    Sammanfattning : Denna studie grundar sig i den splittring som PR-konsulten befinner sig i, gällande de många etiska ställningstaganden som denne ställs inför. Detta i kombination med, att public relations som yrke ännu inte betraktas som en erkänd profession, gör att PR-branschen blir utsatt för intrång på dess område från övriga kommunikationsbranschen. LÄS MER