Sökning: "Inger Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Inger Karlsson.

 1. 1. Förhållandet mellan feedback och pålitlighet i en mobilapplikation : En kvalitativ studie om visuell feedback, tonalitet och pålitlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Julius Andersson; Annika Hultin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Feedback; Trustworthiness; Reliability; Tonality; Visual-feedback.; Feedback; Förtroende; Pålitlighet; Tonalitet; Visuell-feedback.;

  Sammanfattning : The following thesis is written by students at the School of Engineering at Jönköping University, informatics, New Media Design. The background of this report is based on a project collaboration with Toxic Interactive solutions AB, who wanted help with creating an application for registering sick leave from work. LÄS MER

 2. 2. En studie kring utvecklingen av webbapplikationen HappyBox

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Henrik Alexandersson; Jakob Bouganim; Kevin Do Ruibin; Daniel Gunnarsson; Erik Hyllienmark; Anton Karlsson; Sara Nathanaelsson; Hugo Ringqvist; [2017]
  Nyckelord :webbprogrammering; HappyBox; navigerbarhet; förtroende; kundengagemang;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten var att undersöka hur en e-­butik för matvarupaket kunde utformas och implementeras för att vara användbar avseende navigerbarhet, samtidigt som den inger förtroende hos användaren och uppmuntrar till kundengagemang. Utifrån en förstudie kartlades intresset för produkten. LÄS MER

 3. 3. Kortare Väntan inom Migrationsverket : Hur får ledare medarbetarna att nå målen i Lean?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Jan Chaitas; Inger Karlsson; Mats Krznar; [2011]
  Nyckelord :Migrationsverket; Lean; implementering; mål; motivation; ledare och medarbetare;

  Sammanfattning : Bakgrund : För ett par år sedan började Migrationsverket att införa Lean med syfte att få ner sin handläggningstid från sex månader till tre månader för asylsökande. Lean-metoden kom därmed att kallas "Kortare Väntan". LÄS MER

 4. 4. Berättelser om minnen : en studie av tre sätt att berätta om sin barndom i en bilderbok

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Eva Karin Karlsson; [2010]
  Nyckelord :litteraturvetenskap; historia; bilderböcker; Ann-Madeleine Gelotte; Inger Rydén; Barbro Sedwall; barndomsberättelser; miljöskildringar; karaktärsbeskrivningar; berättarteknik; minne; historiesyn;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen jämförs hur tre bilderboksförfattare skildrar sin barndom. Deras användning av miljöskildringar, karaktärer och berättarteknik undersöks. Författarnas motiv för att berätta om sin barndom, deras syn på historia och deras inställning till att skriva för små barn har också studerats. LÄS MER

 5. 5. ”It’s not properly explained”- Hjärtinfarktsdrabbade patienters upplevelser av information

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Markus Boberg; Markus Karlsson; [2010]
  Nyckelord :information; hjärtinfarkt; upplevelse; patient;

  Sammanfattning : Hjärtinfarkt är en av de vanligaste diagnoserna och varje år insjuknar cirka 40000 personer i Sverige. En hjärtinfarkt innebär en stor förändring i livet och patienten måste ibland lära sig att leva ”ett nytt liv”. LÄS MER