Sökning: "Inger Karlsson"

Visar resultat 11 - 12 av 12 uppsatser innehållade orden Inger Karlsson.

 1. 11. Palliativ vård i hemsjukvård : trygghetens betydelse ur ett patient perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Alina Gorbachenko; Madelaine Karlsson; [2007]
  Nyckelord :palliative care; home health care; patient attitude; safety; narratives; life experience; qualitative studies;

  Sammanfattning : Studier visar att många patienter som befinner sig i livets slutskede väljer att få vara hemma och avsluta sina liv bland familjen. Den vård, som dessa patienter får, oavsett var de befinner sig, kallas för palliativ vå rd. LÄS MER

 2. 12. Kartläggning av elever på tidig utvecklingsnivå med flera funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Inger Granstedt; Eva Karlsson; [2005]
  Nyckelord :kartläggning; tidig utvecklingsnivå; flera funktionsnedsättningar; individuella utvecklingsplaner;

  Sammanfattning : Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning Höstterminen 2005 Granstedt, Inger & Karlsson, Eva (2005)Kartläggning av elever på tidig utvecklingsnivå med flera funktionsnedsättningar. (Screening of pupils at an early development level with multiple disabilities). LÄS MER