Sökning: "Inger Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Inger Persson.

 1. 1. Gymnasiet, den bästa tiden i livet! - Eller? Gymnasieflickors och gymnasielärares upplevelser av krav på unga flickor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Matilda Bernström; Christine Persson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning I Sverige är den psykiska ohälsan bland unga flickor skrämmande hög, en av orsakerna är att höga och många krav ställs på flickor. Det finns en del studier som på olika sätt behandlar krav och unga flickor, men det saknas studier som inger en förståelse för kravens komplexa inverkan i sin helhet. LÄS MER

 2. 2. Bemötandet och vårdmiljöns betydelse för patientens välbefinnande i den preoperativa fasen : patienters upplevelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Persson; [2016]
  Nyckelord :preoperativ; bemötande; vårdmiljö; trygghet; oro; väntan;

  Sammanfattning : Att arbeta som anestesisjuksköterska innebär ett flertal möten med patienter under varje arbetspass. Ibland medför mötet med patienten en större utmaning då många patienter är oroliga inför sitt ingrepp. Anestesisjuksköterskan måste kunna anpassa sitt arbetssätt efter situationen och kunna bemöta patientens oro på ett bra sätt. LÄS MER

 3. 3. Behandlingsrelationen- : En kvalitativ studie om hur klienter med enmissbruksproblematik samt behandlare uppfattarrelationen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Persson; Ewelina Wettergren Unger; [2014]
  Nyckelord :Behandlingsrelation; motivation; förändringsprocess; klienter; socialarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur klienter med en tidigare missbruksproblematik och behandlare inom missbruksvård upplevde behandlingsrelationen, motivationen och förändringsprocessen hos klienten. Studien baserades på en kvalitativ metod där sju respondenter deltagit i semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Kostnadsnyttoanalys över införandet av passiv RFID inom Försvarsmaktens beklädnadsförsörjning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Inger Persson; [2011]
  Nyckelord :kostnadsnyttoanalys; Försvarsmakten; FMV; RFID; beklädnad; PENG;

  Sammanfattning : The Armed Forces is looking to improve control of where articles are and the monitoring of their condition within its clothing supply. That is why Försvarets Materielverk is working on a motion to tag the Armed Forces clothing with passive RFID-tags. LÄS MER

 5. 5. Att vårdas på offentlig plats : en kvalitativ studie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Anneli Andersson Möller; Linda Persson; [2011]
  Nyckelord :offentlig plats; trygghet; kommunikation; vårdrum; vårdmöte; bröstsmärta;

  Sammanfattning : I arbetet som ambulanssjuksköterska ingår att möta och vårda patienter i olika miljöer. Mötet kan ske i patientens hem, men också på en offentlig plats med allmänheten som åskådare. LÄS MER