Sökning: "Inger Stark"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Inger Stark.

 1. 1. Landsbygdsinfluencers arbete med personligt varumärke : en netnografisk studie av bloggar i en landsbygdskontext

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ylva Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :influencer; landsbygden; personliga varumärken; relationsbyggnad; storytelling;

  Sammanfattning : Influencers har blivit ett vanligt fenomen i vårt samhälle i takt med att användningen av sociala medier har ökat. Att som influencer bygga ett personligt varumärke som väcker intresse hos andra människor skapar en möjlighet att dela med sig av innehåll som många människor vill ta del av (Lou & Yuan, 2019). LÄS MER

 2. 2. Röst, åldrande och körsång : En studie om lärande och utveckling under hela livet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Inger Kindlund Stark; [2019]
  Nyckelord :åldrande kvinnoröst; körsång; röstutveckling; sångpedagog; sångteknik; sångundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här forskningsstudien har varit att få kunskap om pedagogiska arbetssätt som passar för att utveckla åldrande kvinnoröster. Med en bakgrund som sångerska och sånglärare har jag upplevt svårigheter att hitta verktyg för att arbeta metodiskt med sångare, fysiologiskt och psykologiskt, som vill fortsätta sjunga långt upp i åren och som vill behålla sin röstkvalitet länge. LÄS MER

 3. 3. "Husets ABC" : En rumslig läsning av Ulla Isakssons Kvinnohuset

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Sara Pärsson; [2013]
  Nyckelord :Ulla Isaksson; Kvinnohuset; rumslig läsning; narratologi; Kvinnohus; 1950-tal; Stockholm; välfärdsstaten; folkhem; hemmafruideal; performativitet; genus; rum; speglar; kollektivhus; Mieke Bal; Inger Littberger; Yvonne Hirdman; Erving Goffman; Alexandra Borg; Henri Lefebvre;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en rumslig läsning av Ulla Isakssons Kvinnohuset (1952) där romanens rumsliga aspekter och Huset som motiv undersöks med narratologiska verktyg. Romanen diskuteras också utifrån rollteori och sin ideologiska kontext i det socialdemokratiska välfärdssamhället. LÄS MER

 4. 4. Bridge Navigational Watch Alarm System : Styrmäns uppfattning om att arbeta med systemet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Krister Stark; Tim Widebeck; [2013]
  Nyckelord :BNWAS; Brygglarm; bryggalarm; dödmansalarm; alarm; larm; vakt; bryggvakt; sjösäkerhet;

  Sammanfattning : År 2009 antog IMO en ny resolution som innebär att ett nytt instrument gradvis kommer införas som obligatorisk standardutrustning på fartygsbryggan. Detta system förkortas BNWAS vilket står för Bridge Navigational Watch Alarm System och är kortfattat ett dödmansalarm som syftar till att varna vid otillräcklig aktivitet på bryggan. LÄS MER

 5. 5. Vad innehåller läroboken i matematik? : en läroboksanalys för årskurs 3 med fokus på skriftliga räknemetoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Anna Flink; Johanna Krans; [2012]
  Nyckelord :strategi; styrdokument; skriftliga räknemetoder; läroböcker; läromedelsanalys; begrepp;

  Sammanfattning : SammanfattningUndervisningen i matematik är starkt beroende av läroböcker. Tidigare granskades läroböcker av staten, men i samband med decentraliseringen av skolan avskaffades denna granskning.Läroböckernas innehåll och upplägg skall styras av styrdokument och kursplaner. Detta inger en stark tilltro till läroböckernas tillförlitlighet. LÄS MER