Sökning: "Inger Stensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Inger Stensson.

  1. 1. Hur några hem- och konsumentkunskapslärare arbetar för "hållbar utveckling" i sin undervisning

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Malin Bergstrand; Petra Stensson; ; [2008]
    Nyckelord :`Hållbar utveckling`; hem- och konsumentkunskap; u;

    Sammanfattning : SammanfattningSyfteVårt syfte var att ta reda på hur lärare i hem- och konsumentkunskap arbetar för 'hållbar utveckling'.·Hur arbetar lärarna för att uppnå de mål i kursplanen som gäller 'hållbar utveckling'?·Hur arbetar lärarna med läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshem- met (Lpo 94) för `hållbar utveckling'?·På vilket sätt engageras eleverna i undervisningen när det gäller `hållbar utveckling'?HuvudfrågaVi upplever att undervisning för `hållbar utveckling' kan vara problematisk, då definitionen av begreppet är vagt. LÄS MER