Sökning: "Inger Sundberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Inger Sundberg.

 1. 1. Med fokus på algebra och ekvationer : Attityder och lösningsstrategier på gymnasiets studieförberedande program

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Ingelman-Sundberg; Inger Wingård; [2013]
  Nyckelord :Matematikdidaktik; gymnasieelever; fokusgrupper; algebra; ekvationslösning;

  Sammanfattning : Vår studie bygger på  fokusgruppintervjuer gjorda med elever vilka går första året på gymnasiet på studieförberedande program. Vi har riktat in oss på området ekvationer och algebra. LÄS MER

 2. 2. Neurokirurgiska patienters m¡nnen och upplevelserfrån intensivvårdstiden : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Inger Flodin; Pia Sundberg; [2009]
  Nyckelord :minnen; upplevelser; intensivvård; neurokirurgiska patienter; ICU Memory Tool.;

  Sammanfattning :           Bakgrund:Minnen från intensivvård är ett ämne som är väl undersökt. Det är sedantidigarekänt attde minnen och upplevelser patienten har från intensiwårdstiden kan ledatillppykologiskaproblem som påverkar patienten en lång tid efter utskrivning. I flera studieriämnethar neurokirurgiska patienter exkluderats. LÄS MER