Sökning: "Ingmar Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Ingmar Bergman.

 1. 1. Folkets Bio och Kvalitetsfilmen : Kvalitetsbegreppet i den svenska filmbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Yonathan Negash; [2019]
  Nyckelord :Kvalitetsfilm Folkets Bio Svenska Filminstitute;

  Sammanfattning : This bachelor thesis takes the quality term about film from the Swedish Film institute’s founder, Harry Schein and puts it in a historical and present context. Quality films as Schein puts it will be analysed in relation to SFI and Folkets Bio’s national and local association, and through this the relationship between SFI and Folkets Bio will indirectly be analysed. LÄS MER

 2. 2. “Pansarskeppet kvinnligheten” deconstructed : A study of Eva Dahlbeck’s stardom in the intersection between Swedish post-war popular film culture and the auteur Ingmar Bergman

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Saki Kobayashi; [2018]
  Nyckelord :“Pansarskeppet kvinnligheten”; Eva Dahlbeck; Ingmar Bergman; Swedish film stars; Post-war Swedish popular film culture and media discourses; Waiting Women; A Lesson in Love; Smiles of a Summer Night; Richard Dyer; Filmjournalen; “Pansarskeppet kvinnligheten”; Eva Dahlbeck; Ingmar Bergman; Kvinnors väntan; En lektion i kärlek; Sommarnattens leende; Filmjournalen;

  Sammanfattning : Eva Dahlbeck was one of Sweden’s most respected and popular actresses from the 1940s to the 1960s and is now remembered for her work with Ingmar Bergman, who allegedly nicknamed her “Pansarskeppet kvinnligheten” (“H.M.S. Femininity”). LÄS MER

 3. 3. “Min kärlek ser ut hur fan som helst” : En analys av kärleksbegreppet i Ingmar Bergmans serie Scener ur ett äktenskap, belyst med teologi av Werner G. Jeanrond

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Ninni Tjäderklo; [2018]
  Nyckelord :Kärlek; tillit; kontroll; känsla; vilja; skillnad; förändring; eros; agape; Ingmar Bergman; Werner G Jeanrond;

  Sammanfattning : Min studie syftar till att, utifrån Werner G. Jeanronds teologiska förståelse av kärlek undersöka den kärlek som kommer till uttryck i Ingmar Bergmans serien Scener ur ett äktenskap. Uppsatsens huvudsakliga frågeställning lyder; Hur framträder kärleksbegreppet i Ingmar Bergmans serie Scener ur ett äktenskap belyst genom Werner G. LÄS MER

 4. 4. Light from above. A study of the role of the mise-en-scène in the creation of sublimity in cinematic woman portrayals

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Dijana Bendoraityte; [2014]
  Nyckelord :sublime; woman portrayal; mise-en-scène; atmosphere; lighting.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This Master’s Thesis explores mise-en-scène as a tool for the creation of sublime experience within the context of cinematic portrayals of female characters. Focus is set on introducing the concepts of the sublime and mise-en-scène and on illustrating, using films, how the mentioned concepts interplay in the creation of female portrayals. LÄS MER

 5. 5. Den gamle och filmen : Om den nya generationen äldre och dess plats i det cinematiska rummet. En representationsstudie

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Camilla Cordischi; [2013]
  Nyckelord :Cinema studies; film theory; post-structuralism; representation; ageism; old age; normativity; aging identity; Gilles Deleuze; Julia Kristeva; abject; Pierre Bourdieu; Michael Haneke; Ingmar Bergman; Film; filmvetenskap; poststrukturalism; representation; ålderism; ålderdom; identitet; normativitet; Gilles Deleuze; Julia Kristeva; abjekt; Pierre Bourdieu; Michael Haneke; Ingmar Bergman;

  Sammanfattning : Within the field of cinema studies, the question of visual representation is a fundamental pillar. An immense volume of theoretical work has been written on the subject, with various academic approaches such as feministic, postcolonial and gay/lesbian. LÄS MER