Sökning: "Ingrid Bäckström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ingrid Bäckström.

 1. 1. "Åldern är ju bara en siffra" : En antropologisk litteraturstudie om medicinska åldersbedömningar på ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Ingrid Bäckström; [2018]
  Nyckelord :Medical age assessments; unaccompanied refugee children; disciplinary power; discourse; age classification; anthropology; Medicinska åldersbedömningar; ensamkommande flyktingbarn; disciplinär makt; diskurs; åldersklassifikation; kulturantropologi; antropologi;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to examine the justifications of the swedish government to perform medical age assessments on unaccompanied refugee children seeking asylum in Sweden. These governmental justifications were analyzed through Michel Foucault's theory of disciplinary power as well as through anthropological research on classification of age. LÄS MER

 2. 2. En grupp fysioterapeuters erfarenheter av överträning inom primärvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Ingrid Petri; Sara Bäckström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hur patienter i psykiatrisk vård upplever studenters medverkan i vården.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Susann Bäckström; Ingrid Lantz; [2013]
  Nyckelord :Psychiatric Care; Student Involvement; Patient Attitudes; Psykiatrisk vård; Studentmedverkan; Patienters attityder;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund: Tidigare forskning visar att vårdstudenter har stor nytta av att få delta i patientarbete i sin utbildning och fortsatta yrkeskarriär. Patienter i hälso- och sjukvård har generellt en positiv attityd till studentmedverkan. LÄS MER

 4. 4. Rabatterade erbjudanden ur ett företagsperspektiv - En studie av konfektionsbranschen

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ingrid Bäckström; Helena Pegrén; [2009-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem – Klädbutikerna försöker på olika sätt att locka konsumenter med olikaerbjudanden. Varje år möts konsumenter till exempel av den årliga mellandagsrean, numera finnsäven vårrea, sommarrea och andra utförsäljningstillfällen. LÄS MER