Sökning: "Ingrid Bernerstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ingrid Bernerstedt.

 1. 1. Varvet : A concert venue on Södermalm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Ingrid Bernerstedt; [2019]
  Nyckelord :concert hall; concert venue; music; Stockholm; Södermalm; addition; transformation;

  Sammanfattning : This project proposes a new building for a concert venue on Södermalm in Stockholm. An area especially affected by the current trend that venues for experiencing contemporary music live are being shut down and driven away from the inner city, due to everything from complaining neighbours to making room for more profitable businesses. LÄS MER

 2. 2. Grundskola i Trollbäcken

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ingrid Bernerstedt; [2016]
  Nyckelord :grundskola; skola; Tyresö; Trollbäcken;

  Sammanfattning : En grundskola i bostadsområdet Trollbäcken, Tyresö i Stockholm. Trollbäcken är ett område som huvudsakligen består av villabebyggelse, med undantag för ett mindre antal flerbostadshus och ett lokalcentrum. Den nya f-9 skolan placeras i den befintliga centralt placerade parkens norra delar och är utformad för att inhysa cirka 700 elever. LÄS MER