Sökning: "Ingrid Boman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingrid Boman.

  1. 1. Hur fungerar arbetet och samverkan kring tidig anknytning och dess problematik?

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

    Författare :Anette Boman; Ingrid Alm; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att belysa tidig anknytning och dess problematik och hur specialpedagoger arbetar med anknytningsproblematiken.I litteraturgenomgången tar vi bland annat upp hur både arv och miljö spelar en stor roll då det gäller utvecklingen inom det nära samspelet mellan barn och föräldrar, det vill säga den livsviktiga anknytningen. LÄS MER