Sökning: "Ingrid Brännström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ingrid Brännström.

 1. 1. Om segregation i allmänhet och i Hjällbo i synnerhet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ingrid Brännström; Linda Hellner-Andersson; [2007-05-28]
  Nyckelord :segregation; Hjällbo; grannskapseffekter;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att titta närmare på begreppet segregation och dess orsaker och konsekvenser. Vidare vill vi koppla det till ett områdesperspektiv där Hjällbo får stå som exempel. Frågeställningarna rör vad segregation är, vad den beror på, vad den kan få för konsekvenser och om den alltid är negativ. LÄS MER

 2. 2. EG-domstolen och den institutionella balansen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ingrid Brännström; [2007]
  Nyckelord :institutionella balansen; EG-domstolen; neofunktionalism; integration through law; spillovereffekt; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hur kan då domstolen påverka den institutionella balansen? Syftet med den här uppsatsen är att belysa hur domstolen kan påverka den institutionella balansen och identifiera och diskutera eventuella problemområden relaterat till detta, samt se om det går att förklara domstolens handlande med hjälp av mina valda teorier. Den institutionella balansen, tanken om att en institution inte ska inkräkta på en annans av fördragen tilldelade maktområde, ska övervakas av EG-domstolen. LÄS MER

 3. 3. Inget stöd, FN:s död - FN:s behov av andra aktörer för framgångsrik medling i mellanstatliga konflikter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ingrid Brännström; Sophie Lewerentz Helgesen; [2006]
  Nyckelord :FN; medling; reformation; Cypern; Iran-Irakkriget; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I en tid då allt fler röster höjs angående FN:s ineffektivitet har vi valt att undersöka hur organisationen behandlar medlingsuppdrag i mellanstatliga konflikter. Utifrån den pågående konflikten på Cypern och kriget mellan Iran och Irak på 1980-talet ser vi hur FN som tredje part har agerat dels utifrån ett systemperspektiv och dels på medlingsnivå. LÄS MER