Sökning: "Ingrid Brink"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingrid Brink.

  1. 1. Vad blir det för bok? : En undersökning om valen av litteratur i Svenska 1

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

    Författare :Rebecca Pettersson; [2019]
    Nyckelord :Litterär kanon; Svenska 1; Skönlitteratur i skolan;

    Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att se hur användningen av skönlitteratur ser ut i Svenska 1. Genom att fokusera på lärarnas val och tankar har jag undersökt vilka titlar som arbetas med i klassrummet inom Svenska 1, samt vilka pedagogiska aspekter som ligger till grund för de litterära val lärarna gör. LÄS MER