Sökning: "Ingrid Carlsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ingrid Carlsson.

 1. 1. Återvinning av litiumjonbatterier : En jämförelse av metallutvinningsmetoder

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ingrid Myhr Radell; Fanny Carlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten identifierar befintliga återvinningsmetoder för litiumbatterier och analyserar två avmetoderna på djupare nivå, en hydrometallurgisk metod och en pyrometallurgisk metod.Analysen är avgränsad till att utvärdera metoderna med Sverige som systemgräns och utifrånett ekologisk hållbarhets- och ekonomiskt lönsamhetsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Redovisningsregelverk – Något som leder till ekonomiska konsekvenser?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Carlsson; Ingrid Hagnelius; Erik Isberg; [2017]
  Nyckelord :K3; K2; Redovisningsregelverk; Fastighetsbolag; Ekonomiska konsekvenser; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att studera huruvida redovisning enligt K2- respektive K3-regelveket medför några ekonomiska konsekvenser för fastighetsbolag. Metod: Uppsatsen utgår från den deduktiva forskningsansatsen och följer en kvantitativ forskningsmetod. LÄS MER

 3. 3. How can being engaged in an alternative marketing network support small scale, rural food entrepreneurs? : a case study of Bondens Egen Marknad in Halland

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ingrid Carlsson Lervik; [2015]
  Nyckelord :alternative marketing networks; local embeddedness; rural food entrepreneurship;

  Sammanfattning : Rural entrepreneurship is promoted as part of current efforts made to sustain rural development, at the same time research on the topic is relatively limited and more knowledge is needed. It is the aim of this thesis to attempt to identify ways in which an alternative marketing network may support small scale, rural food entrepreneurs. LÄS MER

 4. 4. Åkerböna - i ekologiska odlingssystem

  Magister-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Ingrid Holmberg; [2013]
  Nyckelord :åkerböna; odlingssäkerhet; chokladfläcksjuka;

  Sammanfattning : Odlingen av åkerböna (Vicia faba) har ökat under de senaste åren, vilket är en följd av det ökande intresset för inhemskt odlat proteinfoder. Åkerböna är en värdefull gröda i flera avseenden än som proteinfoder, den är en bra avbrottsgröda och dess kvävefixerande förmåga kan utgöra en viktig kvävekälla i ekologiska växtföljder. LÄS MER